Kila Möbler

Leveransförseningar

Uppdaterad

På grund av den rådande Coronapandemin och stora förseningar inom container- och sjöfrakter samt brist på råvaror runt om i världen är tyvärr leveransförseningar ofrånkomligt. Vi jobbar ständigt med att uppdatera leveranstider och informera alla kunder med redan lagda beställningar men ibland vet varken leverantören, fabriken eller rederiet när varorna anländer. I dagsläget vet ingen när balansen är återställd men mest troligt kommer det vara fortsatt turbulent under hela våren och sommaren 2021.

För att ge en inblick i den uppkomna situationen kommer här en summering av några av händelserna senaste året som lett fram till dagens situation. 

- När Coronapandemin började stannade all produktion upp i Kina och stora delar av världen. Detta ledde till varubrist inom många branscher. När produktionen väl kom igång ville alla få ut de varorna som inte skickats under stoppet, det ledde snabbt till kraftigt stigande fraktpriser med upp till 500% och platsbrist på båtarna. 

- När varorna började skickas ut från produktionsländerna uppstod containerbrist då de tomma containerna inte kom i retur i samma takt som de gick ut med varor. Detta ledde till ännu kraftigare prisuppgångar och leveransförseningar.

- Priskänsliga varugrupper blir tillslut stående i Asien då köparna inte klarar att täcka de kraftigt stigande fraktpriserna. Detta resulterar i sin tur att lagren i många fabriker blir fulla och produktionen stannar återigen på grund av platsbrist, även om det finns köpare för mindre priskänsliga varugrupper.

- Ytterligare problem skapas då ett av världens största containerfartyg, M/V Ever Given gick på grund i Suezkanalen som är kanalen som länkar samman Asien och Europa med containerfartyg. Fartyget blockerade kanalen under en dryg veckas tid åt båda hållen men gav betydligt längre förseningar än så. Mer om det går att läsa om i SVD.

- Hamnarna blir nu så hårt belastade att container lastas om i alternativa hamnar och får sedan transporteras på järnväg eller lastbil resterande sträcka men ännu högre fraktpriser och förseningar som följd.

- Fabrikerna i Sverige var från början förskonade från leveransförseningar men drabbas nu av råvarubrist och produktionstakten minskar. Detta leder till ökade kostnaden och förseningar även från den lokala produktionen.

- Rederierna tillämpar Force Majeure med anledning av den extraordinära situationen.

Guide taggad med: COVID-19 Leverans Leveranstid